Zygmunt Warsza L.

Doctor of Philosophy, Technical Science, specialty measuring equipment
Assistant Professor at the Department of Electrical Engineering and Electrical Measurements
Chief Scientist, Industrial Research Institute of Automation an Mtasurement, Poland
H-index (WoS): 6

Publications

  1. Warsza Z. L., Effective Measurand Estimators for Samples of Trapezoidal PDFs. JAMRIS (Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems) vol. 6, no 1, 2012 p. 35 -41
  2. Mikhal A.A., Warsza Z. L.: Nowe metody sprawdzania błędu addytywnego i nieliniowości precyzyjnych termometrycznych mostków AC. Materiały konferencyjne VI Kongresu Metrologii Kielce -Sandomierz 19-22 czerwca 2013 r., Politechnika Świętokrzyska s. 201 -202
  3. Volodarsky Е. T., Warsza Z. L., Examples of robust estimation with small number of measurements. Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. (editors: R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska), part 3 "Measuring Techniques and Systems". (ISBN 978-3-319-15834-1), vol. 352 of series: "Advances in Intelligent Systems and Computing" (ISSN2194-5357) Springer (2015) pp.285-291
  4. Doi.org/10.1007/978-3-319-77179-3_74
  5. Zabolotnii S. V., Warsza Z. L., Oleksandr Tkachenko: Polynomial estimation of the linear regression parameters for the asymmetric pdf of errors. In: R. Szewczyk et all (eds.), Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Proceedings of AUTOMATION-2018, Warsaw Pl. vol. 743 of "Advances in Intelligent Systems and Computing" Springer Int.Publ. AG 2018 pp. 758 -772. Doi.org/10.1007/978-3-319-77179-3_75