Volodarskyi Yevhen T.

Doctor of Technical Sciences, specialty 05.11.16 – information-measurement system
Professor of Automation Experimental Research Department
Professor of Automation Experimental Research Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Ukraine
Scopus ID: 16479343800 h-index: 2
Web of Science Core Collection, h-index: 2
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2573-6543

Publications

  1. Volodarsky i, Z.Warsza, Zastosowanie metod odpornościowych w analizie dokładności pomiarów międzlaboratoryjnych (1) Zasady statystyki odpornościowej, metoda Hubera czyli Algorytm-A, Pomiary Automatyka Robotyka,  2/2017, - р. 47-55
  2. Volodarsky i, Z.Warsza, Zastosowanie metod odpornościowych w analizie dokładności pomiarów międzylaboratoryjnych (2) Ocena niepewności pomiarów metodą odporną Algorytm S. Pomiary Automatyka Robotyka,  3/2017, - р. 45-51
  3. Volodarsky i, Z.Warsza, M.Dobrolyubova, Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wielopametrowego procesu technologicznego Przemyczl chemiczny. –97/4 (2018). – р.579-584,
  4. Volodarsky i, L.Kosheva, M. Klevtsova, Formation of the rule decision-making about suitability products on the basis of the Adaptive algorithm, Proceedings of 28th In-ternational scientific symposium «Metrolo-gy and metrology as-surance 2018». Sep-tember 10-14, 2018, Sozopol, Bulgaria. – p.332-335.